Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

És conegut que l’home és el mamífer que tarda més a desplegar-se totalment i no es coneix altre ésser viu, en aquest anomenat planeta blau, que hagi creat, en el curt espai d’uns sis milions d’anys, si fa no fa, una cultura tan complexa, rica i plena de possibilitats. I tot això exposat per què, com? Perquè en una projecció continuada de sí mateix, en una cadena biològica no linial, aquell homínid ha anat forjant l’orgue més meravellós d’aquest planeta, el cervell humà.

També sabem que el cervell creix, es modifica i potencia, fora del ventre de la mare. Es considera que ha madurat d´una manera molt plena a l’entorn dels 18 anys. És lògic doncs que des d’un punt de vista d’Escola ens importi treballar i per tant respectar els processos cognitius de cadascun dels alumnes.

Els mitjans doncs que fem servir per assolir el fi proposat són molts i diversos atès que la intenció de l’Escola és que cada cosa que un alumne faci abasti els camps més amplis possibles.

Al no ser la ment fragmentada cal treballar sempre que sigui possible d’una manera interdisciplinar, transdisciplinar… és a dir, no compartimentada. El cervell no és fragmentat i la recerca de solucions davant un problema qualsevol, sol fonamentar-se en una recapitulació de dades ben organitzada.

Per fonamentar tot això, suggerim les següents consideracions:

  1. S’ha de procurar treballar per projectar la persona de cada nen des del dedins d’ell mateix.
  2. Interessa que els nostres nois i noies es sentin lliures per arribar a assolir el seu esperit creatiu.
  3. Cal exigir a cada alumne el màxim que pot donar sense fer perillar el seu equilibri intern.
  4. El mestre procurarà que el nen s’estimuli a si mateix ja que així es preveu unes connexions sinàptiques adequades al seu tarannà.
  5. El mestre, com adult, és imprescindible per una correcta estabilitat emocional de l’alumne.
  6. Els informes de tot tipus que els pares reben durant el curs, permeten que les entrevistes personals ajudin, encara més, la finalitat del Projecte.