Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Les tesines són d’estructura universitària, no són treballs de recerca i de fet el seu procés comença de ben petits tot seguint, evidentment, l’edat madurativa. Amb això volem dir que tenen una complexitat real i que els alumnes assoleixen fer-les, d’acord amb les seves pròpies capacitats.