Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

menjador_01

L’Escola, en el seu projecte, ha escollit aquest tema; en podria haver-ne afegit molts d’altres, però el dia té vint-i-quatre hores i considerem que la cuina ens ha ajudat a ésser persones. És una veritat inqüestionable.

En l’actualitat, no és solament això esmentat, sinó que en el primer món és una qüestió de salut, la qual influeix directament en la nostra presa de decisions. També hem de considerar que exigeix una atenció diferent i molt acurada, tot tenint en compte aspectes de càlcul, química, culturals, gust, harmonització… és a dir, un diferent increment de visió creativa.

“Les lliçons de cuina tenen, com a preparació, els treballs de laboratori, i les tasques domèstiques es fonamenten, en general, en principis científics. Així s’expressava el 1923 la pedagoga Rosa Sensat” “…Les generacions pujades durant la segona meitat del segle XX han anat a l’escola i han estudiat més o menys profundament física, química i ciències naturals. Tot i amb això, és possible que no s’hagin adonat mai de la relació entre aquestes ciències i la pràctica casolana diària o algunes activitats a les quals ens sotmetem o ens dediquem sovint. En general conceptes bàsics relacionats amb la química, la física i la biologia continuen aprenent-se de manera abstracta o limitats a experiments que es fan en el laboratori de l’escola. No sol establir-se’n la connexió amb l’entorn i l’alumnat no s’adona de la relació d’aquestes ciències amb la pràctica casolana diària…”. (Diari AVUI, 13 de novembre del 2004)