Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

La comunicació és indispensable: l’Escola i la Família es poden comunicar sempre que es consideri oportú i necessari.

  • Es programen entrevistes personals amb els pares de cada alumne/a.
  • Es convoquen als pares a reunions de grup periòdiques.
  • S’organitzen trobades pedagògiques per les famílies.
  • Fins als 4 anys es fa un full informatiu diari.
  • D’1 a 11 anys (EI i EPO) hi ha dos informes anuals.
  • A partir dels 7 anys i fins als 13 a través de les entrevistes programades es comparteix amb els pares les autovaloracions del Treball personal, de les Preproves i de les Proves (fulls de seguiment personal).
  • A partir dels 12 anys (1r ESO) fins els 15 anys (4t ESO) donem a l’alumne una agenda de seguiment personal, pont de comunicació entre els pares i l’escola.
  • De 12 anys (1r ESO) fins a 15 anys (4t ESO) realitzem un informe per trimestre.