Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Dins d’aquest bloc es considera indispensable parlar de l’intangible que uneix les múltiples cares de la vida del Projecte, una relació basada en el mutu respecte i independència entre les famílies i l’Escola o viceversa.

La filosofia de l’Escola demana que les famílies coneguin en profunditat el Projecte. Aquesta WEB és un dels intents, com ho és la visita a l’Escola quan està en funcionament normal.

Una vegada els pares han matriculat el seu fill a l’Escola, a més de les reunions per grup o col·lectives, hi ha les personals amb els mestres, les quals es procura que siguin un mínim de dos a l’any i en cas necessari més.

Els mestres elaboren dos informes anuals perquè els pares puguin fer un seguiment de la progressió dels seus fills.

Períodicament també s´organitzen les Trobades pedagògiques, cicle de trobades que contribueixen a un millor i més profund coneixement del projecte de la nostra Escola. Amb la meteixa intenció d´assolir un millor coneixement de la nostra pedagogia es fan, per a cada grup, unes reunions anuals (gener-febrer).

També hi ha, entre d’altres actes, les exposicions trimestrals  ( a les quals els pares poden venir amb els parents més propers), les festes tradicionals, la festa anual pels pares, actes esportius a final de curs, etc.

Per tot plegat sempre hem considerat de la màxima importància que aquesta empatia sigui portada amb la més respectuosa i plena relació humana; tranquil·la serenor, que ajuda ambdues parts a fer realitat la volguda concreció de possibilitar la màxima vida personal de cada alumne.