Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

L´equilibri emocional és bàsic i a l´hora cal enriquir el desenvolupament psicomotor, en el medi aquàtic i terrestre, valorant la pròpia natura de cada nen, actuant amb respecte, estimulant de manera adequada.

El raonament, mantenir l´atenció i l´acció sobre quelcom durant un temps, l´estructuració del pensament.

Desenvolupar una millor capacitat de relació i adaptació en els diferents ambients, que adquireixi progressivament una sèrie d´hàbits concrets.

Millorar la coordinació visomanual, treballar els sentits i practicar la coordinació d´ambdues mans manipulant diferents materials en activitats molt diverses de diferents nivells de precisió gestual.

Treballar aspectes de psicomotricitat fina i gruixuda, hàbits, vocabulari, observació i descoberta de l´entorn…

L´adquisició de l´hàbit d´escoltar amb atenció, que el nen s´expressi lliurement amb la finalitat d´influir en la seva seguretat personal a l´hora que anar introduint vocabulari i elements bàsics (contes, cançons, els titelles, s´observen objectes, etc.).