Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Per fer doncs l’ensenyament personalitzat que el nostre Projecte exigeix, el nombre d’alumnes ha d’ésser molt delimitat, tant a nivell de grup com del global de l’Escola. Aquesta, en el seu Projecte té nens des de mesos fins a la Universitat.

Un ensenyament basat en la personalització i la comprensió exigeix que cada grup tingui un nombre delimitat de nens que permet una atenció especial a la complexitat dels coneixements i a  l´edat madurativa de cada alumne. És necessari que quedi clar que cada grup-classe, a partir dels 3 anys, pot tenir dos mestres més els especialistes que calguin.

El nombre màxim d´unes tres-centes famílies ens permet atendre-les adequadament i si és necessari, amb rapidesa; això ens dóna a cada família i a l’Escola, més seguretat en el tracte amb l’alumne fet que ajuda a la millora permanent d’aquest, a nivell emocional, relacional i de coneixements.

Finalment, també volem posar a la seva consideració que la pedagogia també té la pròpia rapidesa d’acció, com sortides immediates, canvi d’orientació en un treball de grup o personal, aprofundir en un punt imprevist però necessari, etc.