Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Tenim un Projecte didàctic singular degudament autoritzat, per la qual cosa podem garantir la matriculació, sempre que tinguem lloc, encara que no es visqui a prop de la nostra Escola.