Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

A partir dels tretze-catorze anys creen llibres de diversos gèneres literaris. Hem de considerar que un estil correcte en escriptura és fonamental per un àgil raonament en tots els sentits.

L’Escola contempla el futur i les possibilitats de cadascun dels seus alumnes quan siguin adults per la qual cosa ha creat els Premis Horitzó a fi d´estimular-los en l´escriptura, el raonament i l´estil, entre d´altres.