Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

La biblioteca  és un espai molt important a la nostra Escola. És un centre de recursos  amb documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del projecte educatiu de l’Escola,  adreçat als alumnes, als mestres i a la comunitat educativa en general.

La biblioteca escolar és un recurs per a totes les àrees i etapes educatives. D’aquesta manera, es considera un element clau per incentivar el foment de la lectura i l’hàbit lector als nostres alumnes,  alhora que s’inicien en l’aprenentatge autònom de la recerca d’informació.

biblioteca_horitzo_1000

QUÈ OFEREIX?

La nostra biblioteca compta amb un fons d’uns 23.000  documents en diferents formats (llibres de recerca, novel·les de ficció, llibres de referència, llibres infantils, DVDs, CDs de música, etc.), publicacions periòdiques, 3 diaris, i fons local que seria  material editat per l’Escola, i/o fet pels nostres alumnes ( àlbums, Preproves, Proves, Tesines, Creacions literàries, Projecte Fènix, etc.)

Una bibliotecària diplomada està al càrrec de tot el funcionament de la biblioteca al llarg de tota la jornada lectiva de l’Escola, gestionant el fons documental, el préstec, la informació i referència, etc.

Els serveis que ofereix la biblioteca:

Servei de  consulta i lectura de llibres, diaris i revistes:

La biblioteca està oberta tot el dia, per tal que es puguin consultar llibres, obres de referència, llegir el diari, etc., al llarg del dia. Tots els documents estan catalogats amb el programa de gestió de biblioteques escolars ePèrgam, i es pot consultar tan a l’escola com a casa.

Informació i referència:

La biblioteca disposa de diverses enciclopèdies de tot tipus, diccionaris, atles, etc., per consultar en qualsevol moment. Aquest tipus de documents estan exclosos de préstec.

Servei de préstec:

La majoria de llibres es poden emportar a casa en préstec seguint les normes de la biblioteca (una setmana de préstec, amb possibilitat de fer pròrroga). No es poden emportar llibres sense la supervisió de la bibliotecària.

Els alumnes, a  partir dels cinc anys, ja disposen del seu carnet de biblioteca. La tria del llibre és totalment lliure per part del nen, sempre amb les orientacions de la bibliotecària i dels mestres, recomanant els llibres més adequats al nivell lector de l’alumne. Els alumnes poden anar a la biblioteca durant tota la jornada lectiva a retornar el seu llibre  i/o agafar-ne un altre.  És important  retornar el llibre puntualment el dia que s’indica. Cal respectar els llibres i mantenir-los en bon estat.

Hemeroteca:

Tenim un fons de diverses publicacions en sèrie, enquadernades i arxivades. Que s’utilitzen per recerques d’informació i per les tesines els alumnes.

Formació d’usuaris:

Els alumnes, a  partir dels cinc anys, ja disposen del seu carnet de biblioteca per poder endur-se llibres a casa i llegir-los  amb els pares. Se’ls explica tot el funcionament de la biblioteca, el préstec de contes, com tractar-los i respectar-los i que s’han de retornar al cap d’una setmana.  També a cicle mitja de primària, se’ls explica el funcionament de les obres de referència, per fer recerques d’informació.

Cerca el fons de la biblioteca