Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

slider_2Les JAF (Jornades d’Aprenentatge a Fora): Com el seu nom indica l’Escola surt a aprendre coses que els nens no poden aprendre a la ciutat. Aquests surten, des dels tres anys, amb els seus mestres a diferents llocs, agrupats els alumnes segons els interessos de la seva progressió madurativa.

Aquests dies hi ha l’oportunitat de despertar la curiositat del nostres alumnes pel món que els envolta, els ajudem a tenir experiències, a adquirir coneixements, a desenvolupar un equilibri emocional harmònic i una actitud de respecte i estima per l’entorn.

Com sempre diem que les JAF són molt més que conèixer un indret de casa nostra. Les JAF els fan mentalment més forts i els donen l’oportunitat d’aprendre en un altre espai.

jaf_04També es fan sortides per Barcelona. Sempre hem pensat que és important considerar l’exterior de l’Escola com a un dels molts aspectes o parts integrants dels mitjans instructius i formatius que estan al nostre abast. Amb la clara intenció d’anar més enllà de les parets de casa nostra, de mostrar als nens i nenes, nois i noies de l’Escola, l’extraordinari patrimoni cultural i artístic de Barcelona, d’aprendre la història més propera per comprendre la història del món, sortim sistemàticament i durant el matins de cada quinze dies. Aquestes sortides responen a una planificació diferent per a cada grup i per a cada edat.

jaf_03

Pel que fa a les Sortides Comarcals seguim treballant el mètode científic (per arribar a coneixements vàlids hem d’observar, formular hipòtesis, experimentar, extreure conclusions…) en els “camps base” que s’estableixen durant les JAF. El dia abans de la Sortida Comarcal els nens assisteixen a una conferència que els situa en l’espai geogràfic on aniran a treballar. Aquestes conferències les poden impartir els mestres o els mateixos nens.