Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

fenix_01La llengua curricular és el català. Cada nen però, realitza l’aprenentatge de la lecto-escriptura en la seva llengua materna.

L’anglès el comencen en el moment adequat, ja que el considerem, avui dia, l’indispensable llengua franca. S’aprèn bàsicament amb tècniques pròpies de l’Escola. Els mitjans tant humans com tècnics i materials permeten que en el Batxillerat estudiïn l´anglès científico-tècnic. En les corresponsalies amb l´estranger sempre es fa “l´abstract” en anglès.

L´alemany es comença als deu anys i el llatí als catorze. La finalitat d’ambdues és la de preparar-los per adquirir un bon nivell que els serveixi per carreres universitàries tot considerant però, que dins del Projecte, es treballen aquestes llengües per a ajudar als nostres alumnes a tenir una molt bona estructura mental. A més, amb la llengua llatina aprenen la seva cultura i la grega, o sia que estudien la cultura clàssica.