Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Els nostres nens els volem forts, aquí no parlem d’esport que com veurem també ens cal, sinó de fortalesa humana, aquella que els serà indispensable per enfrontar-se a la vida. Hem de tenir en compte sempre, que per aquesta fortalesa psíquica i també la física és fonamental l’entorn anímic que el nen rep, tant del Projecte, (la part vital dins d’una escola) del seu mestre, com, per descomptat, de la família. A partir d’aquí considerem del més gran interès, sense que hi hagi un ordre de prelació els següents punts: – Les JAF, Jornades d’Aprenentatge a Fora.

Les activitats aquàtiques des de mesos, amb el sistema propi de l’Escola.

  • L’esport en equip.
  • La gimnàstica (rítmica, esportiva…).
  • L’art (en les seves variants des de pintar fins fer ceràmica, fusta…).
  • La música.
  • El teatre, titelles… expressió en general.
  • Saber cuinar.

Aquestes activitats estan situades en el que el nostre Projecte defineix com a “Fonaments del Fonament”.

Hi ha molts altres aspectes que com els anteriorment citats també podem dir que estan endinsats en allò que normalment coneixem com aprenentatges més clàssics i que en realitat no podem deixar de considerar-los en el seu valor formatiu.