Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Només s´aprèn allò que es comprèn.

Des de ben petits, ja nadons, i sobretot amb les cançons de bressol, es vol que els nens entenguin i facin seus els missatges.

Mitjançant la cançó bressol, contes amb mímica, lectura de contes, explicacions orals d’esdeveniments, narracions i llegendes… l’alumne va adquirint l’hàbit d’escoltar i aprendre, hàbits que incrementen la seva dinàmica personal de treball.

Cal que també els ensenyem a comprendre aquells aspectes més científics sense cap suport d’analogies ni explicacions complementàries. Per això l’Escola, entre d´altres tècniques privatives, té la “Fitxa comprensió”. Tècnica que s’inicia als 6-7 anys. La dinàmica d’aquesta tècnica és la de saber escoltar la lectura, que fa la mestra, d’unes fitxes de coneixements, dissenyades pels mestres, molt concretes i breus, les quals estan ordenades i classificades.

La Fitxa Comprensió a més educa la memòria ja que, a l’arribar a casa, el nen ha de buscar fotografies que facin referència al tema que s’ha llegit.

Amb les fotografies retallades el nen dóna una explicació, davant dels seus companys, del per què ha decidit portar aquella imatge.

Per acabar la mestra escriu a la pissarra allò que els alumnes recorden, que és el que han après, ensenyem a fer resums. Tots els han de copiar.

El darrer pas és enganxar les imatges amb el resum col·lectiu copiat i arxivar la feina al separador corresponent.

Una vegada més el que realment és important és la finalitat de la tècnica i el com es fa.

No obstant, després de tota aquesta dinàmica, si les mestres ho creuen convenient, amplien el que consideren que pot fer falta.