Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Cada Projecte ha de tenir una finalitat, la nostra és:

Maximitzar la capacitat personal de cada alumne tot tenint en compte l´edat madurativa i les vivències amb l´entorn i en el temps.

En pedagogia, com en medicina, no hi pot haver ideologies, hi ha d’haver Projectes que tot tenint una filosofia pròpia només s’han de moure en el terreny pedagògic. Això fa imprescindible, a fi de no crear confusions a les famílies, que s’exposin no solament els trets i finalitat de cadascun, sinó també el com porten a terme la seva especificitat.

Som conscients però, que ací a la web, degut a la variabilitat humana i a la incertesa científica, només podem donar línies mestres del Projecte que aquí presentem.

És important constatar que moltes de les coses que a continuació s’escriuen, s’interrelacionen entre sí.