Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

A la base de la realització del Projecte de l’Escola hi ha una realitat inqüestionable: la personalitat irrepetible de cadascun dels seus alumnes la qual demana formació escolar tot sentint-se estimats.

Estimar, que no vol dir deixar fer el que es vulgui és doncs, com ja s´ha dit, una necessitat absoluta i imprescindible.

“L’amor i la tendresa són aspectes emocionals bàsics per ajudar a formar un cervell ben estructurat”.