Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

L’Escola té en aquests moments més de 3700m 2 edificats, als quals cal afegir-hi els patis. Hem de tenir en compte que se’n poden edificar 1000m2 més, que en tot cas seran per enriquir els amplis espais actuals, els quals, no obstant, ja omplen les necessitats tècniques del Projecte.

1

A l’Escola els espais es consideren interrelacionats en la mesura que qualsevol nen es pot desplaçar, acompanyat o no, per tota l’Escola. És evident que els nois i noies, fins i tot els més petits, viuen amb el seu grup, però poden tenir, i moltes vegades tenen, contacte no solament humà sinó de treball, amb companys d’altres grups. Els espais de dos i tres anys són oberts i connectats entre si; les classes a partir dels quatre ja són completament obertes. Per desplaçar-se per l’Escola a fi de fer treball en una altre lloc, cal que ho indiquin en el quadre d’ordre (recurs perquè els alumnes aprenguin a moure’s ordenadament i a fi d´assolir independència responsable).

2

Per què són oberts els espais? Perquè els alumnes des de ben petits estiguin tranquils i puguin aprofitar tots els mitjans que l’Escola proporciona per fer els seus treballs. El seu control, molt real, és indirecte, i així l’ordre esdevé humanitzat. És evident que calen mestres a tots els punts de l’Escola, des de bibliotecària, professor de robòtica, o mestre de teatre… però l’eficiència dels resultats d’un treball tranquil, sense nervis, estan a la nostra realitat diària.