Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

MATÍ TARDA
ENTRADA SORTIDA ENTRADA SORTIDA
Llar d’infants 8.15h (C. St.Delfí) 12.30h (C. St.Delfí) 15h (C. St.Delfí) 17.30h (C. St.Delfí)
EI (P3-P4) 8.15h (C. St.Delfí) 12.30h (C. St.Delfí) 15h (C. St.Delfí) 17.30h (C. St.Delfí)
EI (P5)
EPO 1r-2n
8.15h (C. St.Delfí) 12.30h (C. St.Delfí) 15h (C. St.Delfí) 17.30h (C. Bigai)
EPO
3r-4t
5è-6è
8.15h (C. Bigai) 13.30h (P.Bonanova) 15h (P. Bonanova) 17.30h (C. Bigai)
ESO
1r-2n
3r-4t

 

Dins el Projecte de l’Escola es contempla cada nen en particular i el global d’alumnes en general, juntament amb les tècniques, processos i matèries que s’han de fer. Treballant amb totes aquestes variables, llavors i només llavors, considerem l’horari.

L’horari ve doncs determinat per les necessitats intrínseques de la dinàmica del Projecte i del fet que per assolir-la, els alumnes i els mestres necessiten temps suficient.

L’horari és un aspecte pragmàtic que els homes ens hem hagut de posar per organitzar les nostres activitats. És indiscutible que l’Escola té un horari d’entrada i sortida i també per les activitats concretes que s’han de fer en hores i espais determinats. Aquest horari el distribuïm en treball personal i col·lectiu. Dins de l’horari cada nen i grup defineixen el temps, en el qual es fan els aspectes curriculars de l´Escola i els oficials.

L’horari allargat és una necessitat imprescindible per la tranquil·litat, ordre, responsabilitat i treball de cadascun dels nostres alumnes.

Considerem que des dels tres anys fins als set inclosos han de tenir diàriament sis hores i mitja lectives i dels vuit fins a deixar l’Escola set hores i mitja diàries. Es una tranquil·litat per a ells el poder fer treballs adequats al nivell de cadascun, en un temps que globalment hem de considerar necessari, tot plegat ajuda a l´ordre, responsabilitat… L’hora d’entrada i sortida però, és la mateixa per a tots els alumnes.

L´horari dls grups de zero a dos anys és flexible. S’ha de dir que recomanem que el facin complet (la seva plaça és única, limitada i reservada)perquè no hem d’oblidar que tot l’aprenentatge que fan està en funció, com per a tots els alumnes de l’Escola, de la seva edat madurativa.