Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

A més a més de continuar amb el treball de classificació de les diferents fotografies que es fa en el projecte de l’Arxiu des dels 3 anys i en la Fitxa Comprensió que es comença a fer als 6 anys, també potenciem altres aspectes com són la responsabilitat personal que repercuteix en la totalitat del treball del grup, la presentació acurada d’un treball, el saber-ne donar raó davant de la resta de companys…

A través de l’Àlbum també s´ofereix l’experiència d’interpretar científicament les fotografies d’uns temes que han estat proposats pels propis alumnes.