Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

En un ensenyament en el que la dinàmica del qual és el respecte al nen, és evident que ens cal estar molt organitzats. Sense aquest ordre que permet l’evolució de l’alumne en el grup, el Projecte seria inviable.

Mínimament cal tenir en compte:

Informes

Se’n fan dos a l’any. Els mestres han de fer un seguiment continuat de cadascun dels seus alumnes, també per aquest motiu el nombre de nens ha d’ésser delimitat. Els pares el reben periòdicament doncs és una eina de treball necessària.

De ben petits, per Nadal, la família ja en té un d’exhaustiu que als tres anys pot superar les quaranta pàgines.

Reunió Balanç

A partir dels set anys els alumnes es planifiquen el seu treball diari del qual, al final del dia, han d’explicar als companys el què han fet i aquests els poden fer preguntes. O sia que allò que han après ho han d’haver comprès i saber explicar.

Autoavaluació

A partir dels set anys, cada mes i mig, els alumnes fan autoavaluació del que han fet, davant dels seus companys. Saben fer-ho perquè se’ls ha ensenyat també en aquest sentit. Conèixer-se a si mateixos els és indispensable pel seu futur ja que els caldrà un bon Know-how.

Controls orals i escrits

N’hi ha molts i es procura que estiguin d’acord amb les edats pertinents, però a partir dels dotze-tretze anys s’accentuen els que són més acadèmics, conseqüència dels treballs que fan.

Els aspectes personals

L´Escola considera la imperiosa necessitat que el mestre estigui, per un coneixement el més real possible dels seus alumnes, al menjador, al pati, a les sortides, a les JAF, on els aspectes relacionals són imprescindibles.

Una relació eficaç perquè és distesa.