Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

En l’actualitat, comencen a tenir forma, grups humans d’alt valor afegit.

Cal viure la realitat del nostre temps tot procurant ser el màxim de positius, viure la projecció social i cercar allò que considerem que pot millorar la capacitat intel·lectual i humana dels nostres alumnes. Per formar i instruir aquestes persones que se’ns confien s’han de tenir no solament coneixements sinó també, d’una manera indefugible, sensibilitat creativa, treball i responsabilitat, és a dir, vocació.

Parlem ara i aquí de canvis que estem vivint i que ja poden modificar el nostre pensar cap a una possible evolució mental.

El rigor acadèmic és una consequència de l´alt nivell pedagògic, mai a l´inrevés.

És en el moment del canvi quan cal mantenir el cap fred, la serenor i cercar solucions amb una pedagogia que ha d´ésser irreversible en un espai definit i globalizat.

Amb el postulat científic de la incertesa calen esperits forts per arrelar-se al coneixement que permeti seguretat, coneixement que el propi subjecte li donarà nous matisos. És una humanitat que s’enfronta a una realitat pràcticament desconeguda. És en aquest món global des d’un punt de vista econòmic, de llibertat, d’idees, d’informació, de coneixement, de tantes i tantes possibilitats, que volem, molt pragmàticament que els nostres nois i noies projectin el seu present. Això que acabem d’esmentar, des del començament de l’Escola ho anem realitzant i perfeccionant.

El nostre Projecte ha estat oficialment reconegut per tots els sistemes de govern i tal volta la dificultat principal en generalitzar-se és deguda a l’exigència del treball personal i en equip que es necessita per dur-lo a terme. Aquest Projecte, que afavoreix una real personalització de cada alumne en el grup, en definitiva, és un sòlid treball de mestratge.

Som conscients del canvi que s´està produïnt, per això ja teníem ordinadors i impressora al curs 1981/82, sempre treballant en xarxa. Robòtica el curs 1992/93 amb vídeo conferències, però no podem oblidar ni que el nostre cervell és el del paleolític superior, ni l´extraordinària herència dels clàssics, per citar només  dos aspectes. Procurem harmonitzar això i molt més per un correcte creixement mental, atès que volem que els nostres alumnes aprofitin el màxim les seves possibilitats.