Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Sortida Comarcal a Vilablareix

Els Grups Cinema (8 anys), Email (9 anys), Magazine (10 anys) i Fax (11 anys) han anat de Sortida Comarcal a Vilablareix, indret que ja van descobrir durant les JAF. El mètode científic requereix d’observació, una de les primeres passes per arribar a coneixements vàlids.

Han conegut el poble, han fet dibuix al natural d’algunes estructures arquitectòniques, han observat les característiques d’una masia catalana, han valorat la tecnologia actual tot analitzant el fincionament d’un carro, han fet l’estudi d’un pou de pedra per a la recollida d’aigua (molt important de cara al projecte que tenen entremans de construcció del dipòsit per regar l’hort de l’Escola)… Grans exploradors!

sortida-vilablareix3

sortida-vilablareix1