Projecte Horitzó: un compromís basat en el coneixement, l'estimació, la il·lusió... web dels pares
Membre impulsor d'EscolaNova21

Al treballar, per exemple, el nen des del seu dedins, quan de ben petit són preparats per la lecto-escriptura, som conscients que estem potenciant no solament capacitats cognitives sinó també les expressives, perquè des de l’expressivitat interna el nen es mostra creatiu.

Tot seguit assenyalem algunes de les que es fan a l’Escola:

  • Pintura
  • Ceràmica
  • Limògraf
  • Fusteria
  • Linòleum
  • Monotip
  • Dibuix en general
  • Etc.